Boendeinformation

Nedan följer generell information avseende våra fastigheter.

A B C E F G H I J K M N O P R S T U V

 

Adressändra din post
När du flyttar måste du ändra din postadress. Tänk på att anmäla ny adress i god tid för att din post ska komma rätt. Adressändring gör du Adressändring på telefon 020-97 98 99 eller på Internet www.adressandring.se

Andrahandsuthyrning
För att hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha tillstånd från Pakta Förvaltning. För att vi ska ge tillstånd behöver du ha beaktansvärda skäl för uthyrningen, exempelvis studier på annan ort. Uthyrning i andra hand sker alltid en begränsad tid. Kom ihåg att du är vår hyresgäst och alltid ansvarar fullt ut för din hyresrätt. Kontakta oss så får du hjälp med vad som gäller.
Läs mer om andrahandsuthyrning här.

Autogiro
Autogiro innebär att hyran betalas automatiskt genom att vi drar pengar direkt från ditt bankkonto på förfallodagen.
Läs mer om Autogiro här.

Avfallshantering
Avfall som slängs ska vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsen eller paketet ska vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall ska vara inneslutet i förpackning som tål väta. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte läggas i soporna. I soporna får inte läggas föremål av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå.

Balkong

Barnvagnar
Barnvagnar får inte ställas i trapphus och entréer eller på andra ställen där det är uppenbart att de är i vägen och kan hindra t.ex en brandutryckning.

Besiktning

Besittningsskydd
En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd, han eller hon får således inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

Brand
Ring SOS Alarm på nummer 112 om det börjar brinna.

Brandvarnare

Byte
Om du vill byta din lägenhet behöver du vårt och den andra hyresvärdens godkännande. Läs mer om byte av bostad här.
För att anmäla intresse av byte av bostad inom Pakta Förvaltnings bestånd kan du använda denna blankett. Ansökan om lägenhetsbyte

Cyklar
Cyklar parkerar du i cykelställ eller i cykelrum där sådant finns. Parkera aldrig cyklar i trapphuset.

El
Du som hyresgäst tecknar själv abonnemang för hushållsel hos valfri leverantör.

Entréer
Du får inte ställa föremål, barnvagnar eller cyklar framför entréer och trapphus då det är utrymningsvägar. Se alltid till att stänga porten efter dig så inte obehöriga kan smita in.

Fastighetsskötare
Fastighetsskötarna ansvarar för fastighetens drift och skötsel.

Felanmälan
Felanmälan görs direkt till fastighetsskötaren på e-mail felanmalan@pakta.se Vid Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd efter kontorstid kontakta Jourmontör/Securitas tel. 08-657 77 20

Fest
Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Flyttstädning
Lägenheten ska vara väl städad och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet. I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen och för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Städlista

Förråd
Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd som kan vara antingen på vinden eller i källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt förråd och förvara inga värdesaker där. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet.

Grovsopor
Klubbvägen har ett grovsoprum beläget vid garagen på klubbvägen 7. Grovsoprummet har öppet kl 7-16 varje vardag.

Andra fastigheterna får ta sina grovsopor till närmaste återvinningsstation då det saknas utrymme för grovsoprum.

Golvbrunn i badrum
Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hyresgästen.

Hemförsäkring
Vid inbrott, vattenskada etc är det värdefullt att ha en gällande hemförsäkring. Den ger dig då ekonomisk ersättning om du drabbas, det gäller även vid skadeståndsmål mm. Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

Husdjur
Som hund- och kattägare bör du ta ditt ansvar. Då det finns människor som är allergiska eller rädda bör du inte låta djuren vistas i de gemensamma utrymmen inomhus och hålla dem kopplade och under uppsikt.

Hyran

Hyran betalas i förskott på förfallodag som anges på den inbetalningsavi som delas eller skickas ut i god tid före kvartalsskiftet. Om inbetalning sker på annat sätt var god uppge referensnumret som gäller för den månad hyran betalas för. Observera att det är nytt referensnummer för varje månad för att vi skall veta vilken månad betalningen gäller. Om du har tappat bort din hyresavi måste du kontakta Maria som sköter alla våra fastigheters hyresinbetalningar för att få en ny. Du når henne på hyror@pakta.se

Hyran kan också betalas via autogiro. Om så önskas, kontakta oss, så skickar vi en autogiroblankett till dig eller så laddar du ner den här. När du skickat tillbaka den ifyllda blanketten och efter att banken lagt in det i sina rutiner kan hyran dras automatiskt från ditt konto.

Inflyttning
Vid inflyttning sker kontraktsskrivning på vårt kontor i Danderyd eller på annan överenskommen plats. Du har rätt till lägenheten klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Att tänka på vid inflyttning

Gör flyttanmälan hos skatteverket, www.skatteverket.se eller via telefon 0771-567 567.
Adressändra, www.adressandring.se eller via tel: 020-97 98 99.
Teckna nytt elabonnemang, ny hemförsäkring och eventuellt nytt telefonabonnemang.
Kontakta eventuellt också försäkringskassan om Du är nyinflyttad i Stockholm.

Innerdörrar
Plockar du bort innerdörrar i lägenheten måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas.

Jour

Jourmontör/Securias 08-657 77 20

Kabel-TV
Fastigheten är ansluten till Telenor. Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Tele2 på telefon 020-222 222.

Kontraktet
Ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Mattpiskning
Skakning av mattor eller sängkläder får inte ske från fönster eller balkong.

Målning och tapetsering
Pakta Förvaltning målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om det sker på fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.

Namnskylt
Kontakta Pakta Förvaltning vid namnändring för ny namnskylt på dörren. Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas, kontakta Uffe Carlsson.

Nycklar
Vid inflyttning får hyresgästen tre nycklar till lägenheten och en nyckel till tvättstugans bokningscylinder där det används. Kostnad vid besök av låssmed pga ”utelåsning” betalas av berörd hyresgäst. 

Ohyra och skadedjur
Om du upptäcker ohyra eller skadedjur är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Pakta Förvaltning har avtal med Anticimex som du kontaktar dem om du får problem med skadedjur. Du når Anticimex på 08-517 634 00.

Persienner
Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du därför själv.

Rökning
Respektera vårt rökförbud i alla gemensamma utrymmen, såsom trappuppgångar, tvättstugor och källare. Det är många som besväras av passiv rökning, särskilt små barn.

Respektera dina grannar
Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Skadedjur

Råttor, svartmyror, getingar, vägglöss är inte särskilt trevligt att stöta på i den egna boendemiljön

För att bli av med dessa ska du ringa Anticimex AB på tel 08-51763400 eller gå in på deras hemsida http://www.anticimex.com och boka en tid med dem. Där hittar du  också mer information. När du kontaktar dem ska du uppge vårt försäkringsbolag som är Brandkontoret.

Sophantering
Avfall som släpps ner i soprum ska vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsen eller paketet ska vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall ska vara inneslutet i förpackning som tål väta. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, slaburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte läggas i soprummet. I soprummet får inte läggas föremål av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå.

I vissa av våra fastigheter finns källsortering där man kan sortera glas, papper, kartong, glödlampor, batterier och grovsopor. Där det inte finns möjlighet att källsortera i huset så hänvisar vi till de allmänna miljöstationerna istället.

Tvättstuga
Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. Det är viktigt att dessa följs. Håll det rent och fint för allas trevnad.

Trapphus
Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphuset och entréer. Skälen till detta är i första hand att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför tamburdörren, inte i trapphuset där det försvårar städningen.

Uppsägning
Uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Ange namn, adress, lägenhetsnummer samt datum för avflyttning samt datum och namnunderskrift. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din uppsägning.

Utflyttning 

Vatten
Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl en droppande kran för miljöns skull.

Ventilation
Huset ventileras med hjälp av frånluftsfläkt i lägenheterna. För att få bästa möjliga ventilation krävs att hyresgästen rengör fläkt och ventilationsdon från damm och fett.

Värme
Klubbvägen ingår uppvärmning ingår i hyran. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden för golvvärmen inne i ”lilla” badrummet. För ny bruksanvisning ladda ner den här eller kontakta fastighetsskötaren så får ni en ny.

Vendevägen ingår uppvärmning av lägenheterna. Värmen regleras på elementen.

Köpmangatan hyrs lägenheterna med kallhyra och hyresgästerna bekostar uppvärmningen av lägenheterna själva. Kostnaderna hamnar på el räkningen.

3ROK

4ROK

5ROK

6ROK