Kontakt

Fastighetsskötsel/Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel utförs av Uffe Carlsson som tar emot felanmälan m.m.

Ulf Carlsson

felanmalan@pakta.se

 

Jour

Jourmontör/Securitas

08-657 77 20

OBS för akuta situationer. Tex vattenläcka och annat dylikt som skadar fastigheten om inte direkt åtgärd utförs.

(Vid brådskande situationer efter kontorstid och på helger som inte kan vänta till nästa arbetsdag)

 

Förvaltningsfrågor

Frågor kring teknisk förvaltning kontakta Jonas på jonas@pakta.se

Frågor kring hyresavtal, hyresavisering hyresbetalningar och byten m.m. handläggs av Maria Månsson,

Maria Månsson

08-677 00 44

e-mail  maria@pakta.se

 

Besöksadress

Nybrogatan 16

114 39 Stockholm