Kontakt

Fastighetsskötsel/Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel utförs av Uffe Carlsson som tar emot felanmälan m.m.

Logga in på pakta.realportal.nu med användarnamnet som finns på din hyresavi.

Jour

Jourmontör/Securitas

08-657 77 20

OBS för akuta situationer. Tex vattenläcka och annat dylikt som skadar fastigheten om inte direkt åtgärd utförs.

Vid strömbortfall kan ni själva kolla proppskåpet som finns på ert trapplan. Portnyckeln passar.

(Vid brådskande situationer efter kontorstid och på helger som inte kan vänta till nästa arbetsdag)

Förvaltningsfrågor

Frågor kring teknisk förvaltning kontakta Jonas på jonas@pakta.se

Frågor kring hyresavtal, hyresavisering hyresbetalningar och byten m.m. handläggs av Maria Månsson om nås på maria@pakta.se

Besöksadress

Nybrogatan 16

114 39 Stockholm