Vanliga Frågor

Frågor angående hyran och kontraktet

Kan jag betala hyran via Internet?

Ja, använd dock alltid OCR-numret som står längst ner till vänster på din hyresavi. Annars så går det ju bra att använda privat- eller postgiro som vanligt. Om du har tappat bort din hyresavi ska du kontakta förvaltningen på hyror@pakta.se för att få en ny. Där kan du också anmäla epostadress för aviutskick så får du avin digitalt.

Autogiro?

Kontakta oss för att få en blankett som du sedan skriver på och skickar in så dras hyran automatiskt vid varje månadsskifte från kommande kvartal. Blanketten finns även att ladda ner här. För vår och bankens hantering måste vi ha fått in din ansökan senast 1 ½ månad före kvartalsskiftet, exempelvis senast 15 november inför kvartal 1. Du kommer fortfarande få ut hyresavin så att du kan se hur mycket som kommer att dras, men inbetalningskortet kommer då att vara makulerat.

Autogiroansökan Odiner

Autogiroansökan Pakta

När ska hyran vara betald?

Av ditt kontrakt framgår att hyran skall vara oss tillhanda före månadens inträde. Om betalning sker via privat-/postgiro ska kuvertet läggas på i god tid. Vid månadsskifte tar det alltid några extra dagar att få betalningarna utförda.

Får jag byta min lägenhet mot en annan lägenhet?

Du behöver vårt medgivande för att få direkt byta din lägenhet. Information och blankett om lägenhetsbyte finns under rubriken Bostadsbyte. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Är det tillåtet att göra triangelbyten?

Det är tillåtet med triangelbyten och andra kedjebyten. Enligt hyreslagen får några ekonomiska transaktioner inte förekomma mellan tillträdande och frånträdande hyresgäst. Intygande om detta görs på blanketten Försäkran om lägenhetsbyte. Den tillträdande hyresgästen skall veta att om oriktiga uppgifter lämnas som sedermera visar sig vara osanna kan hyresvärden säga upp hyresavtalet så att hyresrätten går förlorad.

Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?

Du kontaktar oss, och från månadsskiftet tre månader efter att vi har fått in din skriftliga uppsägning och godkänt den så är kontraktet uppsagt. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.

Får jag montera in tvättmaskin på egen bekostnad i lägenheten?

Ja, men kontakta alltid oss innan. Alla fasta el- eller VVS-installationer (installation av tvättmaskin, diskmaskin etc) måste utföras av fackman utsedd av oss. Kontakta vår fastighetsskötare på uffe@pakta.se. Elfel och vattenskador är vanliga och dyrbara skador som ofta orsakas av felaktiga installationer. Tänk vidare på att inte använda maskinerna andra tider än då husets tvättstuga får användas, då ljudstörningen från tvättmaskinen inne i lägenheterna ofta är större än från tvättstugan (golvet i lägenheterna är inte gjort för dessa installationer). Fråga gärna dina grannar i förväg, speciellt de under dig.

Jag vill få nya tapeter, vad gäller?

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum, men det hindrar inte att du själv på egen bekostnad skaffar nya tapeter eller målar om. Tänk dock på att arbetet måste vara fackmässigt utfört och att du ska välja allmänna kulörer och lämpliga material som nästkommande hyresgäst skäligen kan godta. Du kan bli ersättningsskyldig om vi finner det nödvändigt att åtgärda lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Lägenheten besiktigas vid avflyttning.

Idag har jag en tråkig linoleummatta som jag vill riva ut, får jag det?

Nej, golvbeläggningen påverkar även sådant som ej är uppenbart, exempelvis ljudisoleringen till intilliggande lägenheter, och dessutom kanske inte nästa hyresgäst vill ha golvet bart. I vissa fall kan dock undantag ges. Samma sak gäller om du vill lägga in parkettgolv eller klinker i lägenheten. Bland annat påverkas ljudisoleringen mellan lägenheterna ofta kraftigt negativt då parkettgolv läggs in. Om man tar bort en linoleummatta blir det ofta problem med att stegljud börjar höras i lägenheten under. Kontakta oss vid frågor.

Jag tänkte snygga upp lägenheten med lister på köksluckorna, är det ok?

Nej, inte utan vårt tillstånd. Inte heller får du sätta upp lister på övriga dörrar i lägenheten. Du får heller inte måla dörrar och köksluckor utan vårt tillstånd.

Men det är väl ok att byta ut de gamla knopparna på skåpluckorna?

Ja visst, såvida du inte behöver göra nya hål för de nya knopparna, då behöver du vårt tillstånd. Spara alltid de gamla knopparna, om vi inte avtalat om annat, så att du kan sätta tillbaka dem när du flyttar ut.

Hur ska jag rengöra mina golv?

Tvätta med ljumt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka genast så att inga torkfläckar uppstår.

Får jag sätta upp en parabol eller AC på min balkong?

Tyvärr kan vi inte tillåta det.

Jag ska flytta ut, vad ska städas?

Allt! Naturligtvis ska hela lägenheten städas noggrant, och glöm inte vinds- och/eller källarförråd samt balkong.

 • Undersidan av tvättstället
 • Bakom och under badkaret
 • Rensa golvbrunnen
 • Toalettens krök och in- och utsida
 • Ovansida av skåp
 • Ovansida av dörrar och dörrkarmar
 • Eventuell skärbrädas undersida
 • Spisfläktens insida
 • Bakom spisen
 • Kokplattornas kanter
 • Bakom elementen
 • Fast takbelysning
 • Fönsterkarmar och bågar
 • Om fönstren är delbara ska även insidan tvättas rent, även snickerier
 • Alla dekaler och kontaktpapper ska tas bort
 • Tvätta INTE taket, men dammsug det gärna runt ventiler och andra ställen där det finns lös smuts. Ett jämnt smutsat tak ser ofta bättre ut än ett flammigt efter en misslyckad tvätt.

Om städningen inte är korrekt utförd tvingas vi anlita en städfirma som du får betala.

Frågor angående problem

När jag kommer hem efter semestern så luktar det från WCn och när jag tittar där så är det inget vatten kvar, varför?

Vattnet i vattenlåsen avdunstar, be någon granne eller vän spola vatten i handfat, diskho, golvbrunn och WC när du är borta en längre tid så slipper du problemet.

Jag har låst mig ute, vad gör jag?

Du får kontakta låssmeden och åtgärderna får du själv bekosta. Vi har inga huvudnycklar till lägenheterna.

Jag har fått skadedjur, vad ska jag göra?

Kontakta Anticimex direkt på telefon 08-517 634 00 och uppge att du är hyresgäst hos Pakta Förvaltning AB.

Vad gör jag om grannarna stör?

Tag i första hand kontakt med din granne och tala om att du är störd. Vår erfarenhet är att detta är ett bra sätt att lösa problemet. Om detta mot förmodan inte hjälper, kontaktar du oss under kontorstid. Att få störningsklagomål på sig är allvarligt och kan leda till att den störande hyresgästen vräks.

På festen gick en dörr sönder, vem ska betala den?

Det är alltid den som står som kontraktsinnehavare som har det yttersta ansvaret för lägenheten. Du ansvarar för eventuella skador som åstadkoms av familjemedlemmar, gäster och andra som besöker dig. Skulle något i lägenheten skadas av en gäst till dig, så betalar du skadan till Pakta Förvaltning och du får i din tur vända dig till den som orsakat skadan för ersättning.

Frågor angående andrahandsuthyrning

Jag tänkte hyra ut min lägenhet i andra hand, vad gäller då?

En hyresgäst har rätt att under en begränsad tid hyra ut lägenheten i andrahand till fysisk person för bostadsändamål förutsatt att hyresgästen har s.k. beaktansvärda skäl för detta samt att hyresvärden lämnar sitt tillstånd. Uthyrningen får endast ske på begränsad tid.

Beaktansvärda skäl är exempelvis studier eller arbete på annan ort eller att pröva på ett samboende med annan person.

För att vi ska lämna vårt tillstånd krävs en kopia på upprättat andrahandskontrakt där skälet till ansökan om andrahandsuthyrningen tydligt framgår samt i förekommande fall även kopia på arbetsintyg eller antagningsbesked. Andrahandshyran får inte vara högre än förstahandshyran. Om lägenheten hyrs ut möblerad får tillägg för detta göras med skäligt belopp, normalt ca 15-20 % av hyresbeloppet. Andrahandshyresgästen har rätt att få hyran prövad av Hyresnämnden enligt bruksvärdesregeln och förstahandshyresgästen kan tvingas betala tillbaka ”överhyran”.

Ansökan kan hämtas på hemsidan, men måste skrivas ut och undertecknas av såväl förstahands- som andrahandshyresgästen och skickas eller lämnas in till Brandkontoret i original.

Kom ihåg att du är vår hyresgäst och alltid ansvarar fullt ut för din hyresrätt. Kontakta oss så får du hjälp med vad som gäller.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Får min andrahandshyresgäst ta över mitt kontrakt?

Nej, tyvärr inte. Men skötsamma hyresgäster får ju goda referenser och har eventuellt chans att hyra en annan lägenhet av oss. Tillgången på lediga lägenheter är dock liten.

Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Vi lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången.

Besittningsskydd för en andrahandshyresgäst?

En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd, Han eller hon får således i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.